Inforur Koška

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – ROK PREDAJE 1.3.2019

Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2018. u FINA-u do 1.3.2019.

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF i

2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu).

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:

1. Bilanca na obrascu BIL-NPF

2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i

3. Bilješke.

Financijski izvještaji predaju se u FINA-u dok se bilješke čuvaju u arhivi udruge te ih se po potrebi dostavlja u nadležno tijelo.

Ministarstvo financija na službenim stranicama objavilo je uputu za sastavljanje financijskih izvještaja: 

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII%2018.pdf

Udruge koje nisu bile aktivne u 2018. u Ministarstvo financija predaju Izjavu o nekativnosti u roku koji je isti za predaju izvještaja.

Javna nabava

RRA Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje(RRA SiB) nositelj je projekta tehničke pomoći za provedbu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 u okviru kojega je provedena i  aktivnosti izobrazbe posebnih ciljnih skupina –  zaposlenika jedinica lokalne i regionalne samouprave te javnopravnih tijela s područja Osječko-baranjske županije, kroz osam radionica, s ciljem povećanja stupnja korištenja dostupnih ESI fondova.

U suradnji s konzultantskom kućom Projekt jednako razvoj od dana   08.do 12. svibnja 2017. godine u Osijeku je provedena 50 satna  radionicu na temu „Program izobrazbe u području Javna nabave (nacionalno zakonodavstvo)”.

Petodnevnoj edukaciji prisustvovalo je petnaestak polaznika, predstavnika jedinice regionalne samouprave te djelatnici RRA – regionalnog koordinatora Osječko-baranjske županije.

Cilj edukacije je bio ukazati na razliku između javne nabave po starom i novom zakonodavstvu  javne nabave te PRAGove za javne i sektorske naručitelje, protumačiti osnovne elemente javne nabave novom Zakonu o javnoj nabavi, te u praksi proći kroz osnovnu dokumentaciju po oba pravna izvora.

Prvi dan seminara bio je posvećen upoznavanju osnovnih procedura i pravila za nabavu i ugovaranje, predstavljanje načina pokretanja javne nabave, u kojim slučajevima i koja vrsta postupka javne nabave se primjenjuje, te su sudionici bili upoznati sa svom natječajnom dokumentacijom i cjelokupnim načinom provođenja javne nabave od objave natječaja, tj. utvrđivanja proračuna do evaluacije ponuda i potpisivanja ugovora.

Ostale dane se većinom odnosio na ostala poglavlja, zelenu javnu nabavu te  praktični rad i iskustva predavača, te su polaznici na stvarnim primjerima mogli vidjeti kako se provodi postupak javne nabave pri nabavi usluga, opreme, odnosno radova. Na radionici je sudjelovao predsjednik udruge, a prijavila ga je Općina Koška za sudjelovanje.

Otvoreno 5 novih natječaja za ulaganja u OPG-ove

Danas je stupio na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (“Narodne novine”, broj 37/2017) koji u odnosu na prethodni Pravilnik uvodi novine:
 • prijave na natječaj počinju mjesec dana od objave kako bi potencijalni korisnici imali vremena za pripremu
 • obrada natječaja trajat će max. 120 dana (ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije)
 • za prijavu na natječaj potreba je minimalna dokumentacija, dok dodatnu dokumentaciju moraju dostaviti samo oni koji prođu prvu kontrolu projekta
 • sufinanciranje projekata max. 50% (za mlade dodatnih 20%)
 • za start-up tvrtke max. 100.000 eura po projektu
 • definirano da jedan neprihvatljiv trošak (ako nije ključan za provedbu ili bodove) ne znači odbijanje cijelog projekta, nego se samo taj trošak proglasi neprihvatljivim
 • omogućene su dopune/ispravci/obrazloženja na zahtjev Agencije
 • ako se odobri projekt u tipu operacije 4.1.1. a isti korisnik je tražio i u tipu operacije 4.1.2.ili 4.1.3., bit će mu automatski odobren (mora imati minimalan broj bodova-prag prolaznosti).
 • odvojeni su natječaji za mikro,male i srednje i natječaj za velike korisnike

Temeljem spomenutog Pravilnika danas je objavljeno pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).
  Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.Intenzitet potpore za ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora iznosi najviše 75% iznosa prihvatljivih troškova za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine. Nakon 1. srpnja 2017. godine intenzitet potpore za navedena ulaganja iznosi najviše 50% od ukupno prihvatljivih troškova.Za mlade poljoprivrednike koji provode ulaganja vezana uz provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ intenzitet javne potpore uvećava se za 20%, s tim da ukupni intenzitet javne potpore ne prelazi 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu. 

Natječaje i priloge natječaja, te upute i predloške možete pronaći ovdje.

Osnivanje zadruge

Ovaj je vodič putokaz u našoj misiji da mjerama ekonomske, socijalne i porezne politike, te edukacijom i savjetovanjem stvorimo preduvjete za razvoj zadružnog poduzetništva”, kažu u Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo.

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo izdao je Vodič za osnivanje zadruge, s ciljem “pomoći zainteresiranima pri osnivanju zadruge, a s vizijom razvijanja i osnaživanja zadružnog poduzetništva u svim područjima, od poljoprivrede, ribarstva, graditeljstva, trgovine do raznih uslužnih djelatnosti”.

“Ovaj je vodič putokaz u našoj misiji da mjerama ekonomske, socijalne i porezne politike, te edukacijom i savjetovanjem stvorimo preduvjete za razvoj zadružnog poduzetništva”, kažu u Centru.

Vodič donosi razloge i argumente za udruživanje u zadrugu, detaljno opisuje tko mogu biti članovi zadruge, te postupke udruživanja.

“Kada se odlučite zakoračiti u zadružno poduzetništvo, obratite se Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo, kako bi smo vam pomogli i zajedno odlučili je li zadruga pravi oblik za vas, te ako jeste, da bi smo vam pomogli oko samog postupka osnivanja zadruge. Što bolje predvidite buduće poslove i rješenja budućih problema, prilika za uspjeh je veća”, naglašavaju iz Centra.

Više informacija i Vodič potražite OVDJE.

Radionica za mjeru 6.3.1

 

Dana 08.02.2017. udruga Inforur Koška sudjelovala je na radionici Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom razvoju ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, u  HGK u Osijek. Mjeru je predstavio predstavnik Ministarstva poljoprivrede gosppodin Čubela rekao je kako su osigurana sredstva za 1334 mala poljoprivredna gospodarstva, koja bi trebala imati razrađenu strategiju razvoja kako bi im sredstva ostvarena ovom operacijom bila podloga za daljnje projekte i prijavu na veće natječaje iz Programa ruralnog razvoja. Upozorio je da svako poljoprivredno gospodarstvo u prijavu projekata mora krenuti s osobnom odgovornošću, nije dozvoljeno stvaranje umjetnih uvjeta, aktivnosti ne planirati u lipu na iznos potpore, nego ići s prijavom na natječaj kada imate projekt koji je dio vašeg redovnog poslovanja i prirodnog slijeda razvoja vašeg poljoprivrednog gospodarstva. Dio vezan za ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva pojasnila je predstavnica Savjetodavne službe, gospođa Jasna Kladarić, naglasivši da oni prvenstveno izdaju potvrde na temelju predanih zahtjeva za poticaje u 2016. godini, ali ako to nije moguće i na temelju drugih relevantnih dokaza kojima možete dokazati da ste imali proizvodnju za koju želite da bude evidentirana. To mogu biti Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, otkupni blokovi, ugovori, ulazi i izlazni računi, dokaz članstva u udruzi vezano za proizvodnju o kojoj je riječ. Ali je i naglašeno kako prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za potrebe aktualnog natječaja Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 27. siječnja 2017. godine od 12:00:00 sati, kako stoji i u pojašnjenju u Prilogu I. Natječaja. U ovom slučaju ne vrijedi pojašnjenje koje je dano dodatno kod operacije 6.1.1. gdje nije bilo dozvoljeno mijenjanje kultura, ali je bilo dozvoljeno upisivanje nove zemlje s kulturama koje su na njoj bile evidentirane u ARKOD-u do dana objave natječaja.

Predstvanici APPRRR-a, Iva Sakač i Luka Miškić, dali su operativni pregled korištenja aplikacije Agronet za prijavu projekta kao i detaljna pojašnjenja vezana za poslovni plan, te vrlo susretljivo odgovarali na pitanja i nedoumice prisutnih.

Osobito koristan i značajan dio radionice bili je izlaganje savjetnice iz Računovodstva i financija, Miljenke Cutvarić, čiju prezentaciju preporučujemo svima, jer ima vrlo jasan pregled različitih situacija u kojima poljoprivredno gospodarstvo može biti i pojašnjenja obveza koje s obzirom na to ima. Posebno je naglasila kako se prag za ulazak poljoprivrednog gospodarstva u Registar poreznih obveznika u iznosu do 80.500,00 kn odnosi samo na proizvode primarne poljoprivredne proizvodnje, sukladno članku 29. st. 3, aktualnog Zakona o porezu na dohodak. Dakle ako vaši poljoprivredni proizvodi prolaze bilo koju fazu prerade, odnosno ako obavljate bilo koju dopunsku djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, dužni ste se prijaviti u Registar poreznih obveznika.

Radionica o mjeri 6.1.1. za mlade poljoprivrednike

Udruga Inforur Koška sudjelovala je u Županijskoj komori Osijek je 15. prosinca naInfo radionici o podmjeri 6.1.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” u suradnji s  Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Poljoprivredno savjetodavnom službom. Radionica je bila namijenjena mladim poljoprivrednicima starosti od 18 do 40 godina, nositeljima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ekonomske veličine posjeda od 8.000 do 49.999 eura upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s odgovarajućim stručnim znanjem i sposobnostima, te da su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi poreza na dobit ili poreza na dohodak i obveznik doprinosa (mirovinskog i zdravstvenog osiguranja).

Prilikom izrade poslovnog plana moguća su ulaganja u kupovinu domaćih životinja, sjemena i sadnog materijala, višegodišnje nasade, ulaganja u gospodarske objekte, poljoprivredno zemljište te u objekte za prodaju, prezentaciju i promidžbu vlastitih proizvoda, kao i u poljoprivredu mehanizaciju i opremu.

Cilj investicijskog projekta je povećanje proizvodnje, bolje iskorištavanje proizvodnih kapaciteta te modernizacija proizvodnje na gospodarstvima mladih poljoprivrednika.

Natječaj je otvoren od 21. prosinca 2016. do 24. veljače 2017. godine.

Predstavljanje Programa Europa za građane

img_20161108_103310Dana 08. studenog 2016. godine Udruga Inforur Koška sudjelovala je u Velikoj vijećnici Osječko – baranjske županije, Županijska 4, u Osijeku na predstavljanju programa Europa za građane 2014. – 2020.

Događaj je organizirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Informacijskim centrom Europe Direct Osijek (EDIC Osijek) koji djeluje pri Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje. Program Europa za građane 2014. – 2020. promiče aktivno europsko građanstvo te jačanje svih oblika građanske participacije, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitnim organizacijama (uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne i istraživačke institucije). Program je podijeljen u dvije Cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Druga Cjelina sastoji se od tri Mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva. Tijekom predstavljanja pojašnjeni su ciljevi i prioriteti Programa, rokovi za prijavu i način prijave te primjeri projekata iz Osječko – baranjske županije kojima su u 2016. godine odobrena bespovratna sredstva. Program su predstavili djelatnici Ureda za udruge Vlade RH. Ured i u novom programskom i financijskom razdoblju 2014. – 2020. ima ulogu nacionalne kontakt točke za ovaj Program, što podrazumijeva provedbu aktivnosti s ciljem promocije Programa te pružanje tehničke i savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima.

Projekt Trend – Završna konferencija

Udruga Inforur Koška sudjelovala je na završnoj konferenciji Trend projekta koja je održana na Poljoprivrednom fakultetu Osijek.

Riječ je o projektu koji naglasak ima na obuku trenera za pisanje EU projekata i provedbu malih energetskih inicijativa i kojim se želi potaknuti na korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u lokalnim sredinama kroz prekograničnu suradnju Hrvatske, Mađarske i Slovenije.

Dodjelom certifikata i zahvalnica  je završen projekt TREND iz projekta Erasmus+. Projekt je usmjeren na poticanje razvoja potencijala korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti kroz prekograničnu suradnju na području Hrvatske, Mađarske i Slovenije, a u okviru projekta razvijeni su i online moduli za edukaciju na temu energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, korištenja biomase za proizvodnju energije i upravljanje projektima. Kroz projekt se odradilo pet kolegija na temu obnovljivih izvora energije koje je uspješno apsolviralo 70 polaznika koji su sada osposobljeni za pisanje i provođenje projekata iz domene obnovljivih izvora energije,Projekt su provodili Poljoprivredni Fakultet u Osijeku s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje i Udrugom EU Centar. Ispred udruge Certifikat je primio predsjednik udruge.

Edukacije TREND Projekt

Inforur Koška

Udruga Inforur Koška je sudjelovala na edukacijama u sklopu TREND projekta kojeg je provodila Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje  zajedno sa partnerima na projektu, Udrugom EU Centar te Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku. Organizirane su četverodnevne edukaciju u sklopu projekta TREND, programa ERASMUS+. Edukacija je pokrila 4 teme:

– Kako proizvoditi energiju iz biomase
– Kako svladati tehnologiju obnovljivih izvora energije
– Koja rješenja primijeniti za povećanje energetske učinkovitosti
– Kako napisati projekt u obnnovljivim izvorima energije
Sudionici edukacija su od strane predstavnika Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku prof dr.sc Davora Kralika mogli čuti bogata iskustva o obnovljivim izvorima energije s primjerima koje se nalaze u našoj okolici. Gospodin Rober Spajić je objasnio tehnologiju obnovljivih izvora energije te s poslovnim iskustvom i primjerima ukazao na što se treba poticati i u kojim uvjetima. Gospodin Vidaković iz tvrtke Energo data d.o.o.  je objasnio  područje energetske učinkovitosti s primjerima, a predstavnik Centra za poduzetništvo, g. Milan Peterka objasnio je kako biti dobar projektni menadžer i znati biti proaktivan u tome.
Završetkom edukacije polaznici će dobiti Cetifikate od Poljoprivrednog fakulteta Osijek, te će svoja stečana znanja znati upotrijebiti u svojim sredinama.

TREND Project

IMG_20160517_101827Udruga Inforur Koška sudjelovala je na početnoj konferenciji TREND projekta dana 17.05.2016. na Poljoprivrednom fakultetu Osijek koji je ujedno i nositelj projekta. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje zajedno s partnerima Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i Udrugom EU Centar organizirala je na osječkom Poljoprivrednom fakultetu predavanje u sklopu projekta TREND iz programa Erasmus +. TREND projekt predstavlja regionalnu inicijativu za razvoj potencijala korištenja obnovljivih izvora energije na području sjeverne Hrvatske, južne Mađarske i istočne Slovenije kroz prekograničnu suradnju različitih dionika, od malih i srednjih poduzeća preko udruga do jedinica lokalne samouprave.. Kroz projekt se namjerava obučiti niz lokalnih dionika kako bi mogli lakše prepoznati potencijale sog a područja i organizirati inicijative za korištenje obnovljivih izvora energije. Direktnim pristupom korisnicima osposobiti će ih se za odabir tehnološki, ekonomski, socijalno i ekološki najpovoljnije opcije za njihovu zajednicu ( iskorištavanje lokalnih poljoprivrednih potencijala i prirodnih resursa u primjeni obnovljivih izvora energije). Predavači: Matija Vajdić, Energetski institu Hrvoje Požar; Marko Knezović, Recupero; Domagoj Vidaković, Udruga Eu Centar;