UDRUGE, PAZITE KAKVO KNJIGOVODSTVO VODITE!

Neovisno o tome vodite li kao neprofitna organizacija sami poslovne knjige ili ste tu zadaću povjerili knjigovodstvenom servisu, u svakom trenu morate biti svjesni vlastite odgovornosti i posljedica za pogrešno vođenje poslovnih knjiga.

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija početkom 2015. godine, dolaze mnoge promjene, a jedna od njih je i povećanje broja poslovnih knjiga koje su udruge u jednostavnom knjigovodstvu dužne voditi, pa su tako udrugama obveznici ma jednostavnog knjigovodstva uz veće postojeće poslovne knjige koje vode (knjiga blagajne, knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne nefinancijske imovine te pomoćne knjige poslovne knjige – knjiga putnih naloga, evidencija o primljenim/danim donacijama, i dr.) uvedene i dvije nove poslovne knjige knjiga ulaznih i izlaznih računa kao i obveza podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja G-PR-IZ-NPF propisanog za jednostavno knjigovodstvo. Obzirom da se u posljednje vrijeme dosta knjigovodstvenih servisa počelo baviti vođenjem poslovnih knjiga neprofitnih organizacija, što zbog dodatne mogućnosti zarade što zbog sve kompliciranijeg i opširnijeg knjigovodstva , zakonski predstavnici udruga moraju biti svjesni da novčanu kaznu za neispravno i pogrešno vođenje poslovnih knjiga neće platiti knjigovodstveni servis, već udruga i zakonski predstavnik.

Ukoliko niste sigurni da li je vaša udruga obveznik jednostavnog ili dvojnog knjigovodstva možete to vrlo lako provjeriti u Registru neprofitnih organizacija na web adresi https://banovac.mfin.hr/rnoprt/, klikom na link te upisom jednog od traženih podataka u tražilicu otvaraju vam se svi podaci o udruzi, tako uz osnovne podatke, te podatke o tome koju vrstu računovodstva udruga vodi, možete vidjeti i financijske izvještaje udruga koji se od početka godine javno objavljuju. Budući da je za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo propisana obveza financijskog izvještavanja tek od 2015. godine pa nadalje, prvi izvještaja takve vrste bit će javno objavljeni na stranicama Registra tijekom 2016. godine.

Ukoliko je u Registru neprofitnih organizacija upisano da ste u obvezi voditi dvojno knjigovodstvo ,a vi vodite jednostavno razmislite dobro o propisanim sankcijama. Iako je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija stupio na snagu prije skoro godinu dana većina udruga još nije svjesna da su već krajem prethodne godine završila stara dobra vremena kada se radilo prema Uredbi temeljem koje nisu bile propisan nikakve kaznen odredbe dok veliki dio “novog” Zakona čine jasno definirane visoke kazne kojih bi zakonski predstavnici udruga trebali biti svjesni u svakom trenutku odlučivanja i vođenja udruge. Istim Zakonom propisano je također da su sve udruge nakon osnivanja prve tri godine dužne voditi dvojno knjigovodstvo , do trenutka zadovoljavanja uvjeta za prelazak na jednostavno knjigovodstvo, tj. ako je udruga u prve tri godine imala prihode manje od 230.000 kuna te imovinu čija je vrijednost manja od 230.000 kuna tada udruga donosi Odluku o ulasku u sustav jednostavnog knjigovodstva u roku od 60 dana od početka godine, te prikazuje promjenu o prelasku na RNO-P obrascu koje dostavlja Registru neprofitnih organizacija.

Dakle, ukoliko već niste, krajnje je vrijeme da se trgnete i ozbiljno shvatite poslovanje svoje organizacije budući da udruge više nisu u “sivoj zoni”, pri čemu su propisane kazne sve samo ne zanemarive, pa tako propisana novčana kazna za udrugu koja vodi dvojno knjigovodstvo, a pri tome ne poštuje zakonske odredbe iznosi od 5.000 do 200.000 kuna dok za zakonskog predstavnika kazna iznosi od 5.000 do 20.000 kuna, za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo propisana kazna je od 1.000 do 50.000 kuna, a za zakonskog predstavnika od 1.000 do 10.000 kuna.