Sudjelovanje na Radionici Lag Karašica

Udruga Inforur sudjelovala je u Belišću na radionici za predstavnike udruga sa područja LAG-a na temu „Izrada prijedloga projekata za udruge koje do sada nisu imale iskustva u pripremi EU projekata, te čiji je godišnji proračun manji od 200.000 kuna“. Radionica se se održavala u Gradskoj vijećnici Grada Belišća, Kralja Tomislava 206, Belišće, 11., 12. i 13. studenog 2014. godine od 15:30 do 18:30 sati.
Predavač na radionici je Gordana Stojanović, voditelj projekata u RRA SiB d.o.o. Osijek
Nakon odrađene radionice i izradom projektnog prijedloga te proslaskom kroz jednistveni MIS obrazac za udruge, predsjednik udruge je dobio službeno uvjerenje od Laga Karašica da je s uspjehom položio edukaciju “Izrada prijedloga projekta za udruge.gordana belišće