Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici

U okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. otvoren je natječaj “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3” za financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda.
Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.

Natječaj je otvoren do 5. rujna 2014. godine, a upute za prijavitelje i natječajnu dokumentaciju možete potražiti http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76