Radionica RRA Osijek

Udruga Inforur Koška, sudjelovana je na dvije edukativne radionice za postojeće i buduće korisnike EU projekata na temu “Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova”. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB) organizirala je održavanje ovih edukativnih radionica koje za cilj imaju prenošenje i razmjenu iskustava i osposbljavanje polaznika za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova. Radionica je bila namijenjena jedinicima lokalne samouprave, gospodarstvenicima, institucijama, udrugama i ostalim razvojnim dionicima koji pripremaju i provode projekte sufinancirane iz EU fondova.

Predavanja su održali na temu:

Gordana Stojanović, voditeljica projekata-koordinatorica RRA SiB- na temu: “Strategije Operativni programi 2014-2020″ i Mapiranje potreba i definicija ciljeva po sektorima”
Ružica Šimon, projektna asistentica RRA SiB- na temu: “Predstavljanje aktualnih natječaja”
Srećko Kukić, pomoćnik pročelnika, Grad Osijek- na temu: “Predstavljanje zone Nemtin”
Domagoj Vidaković, NVO EU Centar- na temu: “Primjer prijave odobrenog projekta”
Ivana Jurić, voditeljica projekata-koordinatorica RRA SiB na temu: “Obrazac A i B”
Ivana Starčević, projektna asistentica RRA SiB- na temu: “Primjer odobrene prijave- Obrazac A”
Dragan Kovačević, voditelj projekata RRA SiB- na temu: “Financiranje projekata energetske efikasnosti”