Radionica priprema projekata Lokalna razvojna agencija Valpovo Petrijevci

Radionica priprema projekata Lokalna razvojna agencija Valpovo Petrijevci

IMG_20160122_094104
Kako bi Grad Valpovo uspješno razvijao i provodio projekte financirane sredstvima Europske unije nužno je jačanje kapaciteta svih potencijalnih nositelja projekata koji djeluju na području Grada. Stoga Grad kreće s provedbom programa „Jačanje kapaciteta za korištenje EU sredstava“. Program će se provoditi kontinuirano sukladno potrebama potencijalnih nositelja projekata te mogućnostima financiranja.
Program će za početak obuhvatiti dvije grupe: a) institucije/organizacije/tvrtke u gradskom i javnom vlasništvu, b) udruge i ostale koji obavljaju djelatnosti od značaja za lokalnu zajednicu

1. SADRŽAJ PROGRAMA:
• Izrada matrice kompetencija za EU projekte svakog potencijalnog nositelja projekata
• Odabir polaznika edukacije ispred svakog potencijalnog nositelja projekata
• Izrada kurikuluma radionica sukladno predznanju polaznika
• Priprema prezentacijskih materijala
• Priprema materijala za polaznike
• Provedba radionica
Edukaciju provodi mr.sc. Lidija Maurović Košćak. Ispred udruge Inforur Koška, edukaciju pohađa predsjednik udruge, u trajanju od 40 sati.