Publikacija o EU proračunu

Proračun EU-a važan je alat kojim se omogućuje provedba politika EU‑a u praksi. Njime se financiraju djelovanja koja države članice ne mogu same financirati ili koja se mogu učinkovitije financirati udruživanjem resursa. Proračun EU‑a donosi se demokratskim postupkom: priprema ga Europska komisija (izvršno tijelo EU‑a), a zatim o njemu raspravljaju Vijeće Europske unije (koje se sastoji od predstavnika država članica EU‑a, uključujući Hrvatsku) i Europski parlament (u kojem sjede demokratski izabrani hrvatski zastupnici). Nakon donošenja proračunom zajednički upravljaju države članice EU‑a i Komisija, ili pak izravno Komisija. U praksi s 80% proračuna EU‑a upravljaju nacionalne ili regionalne uprave. Putem bespovratnih sredstava, zajmova i drugih oblika financiranja proračun EU‑a pruža financijsku potporu stotinama tisuća korisnika kao što su studenti, znanstvenici, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, gradovi i regije.
Publikaciju o EU proračunu u Hrvatskoj preuzmite na: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/KV0414241EN…