Projekti i Partnerstva

Na temelju programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u skladu s uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera koje je utvrdilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, HZZ (Zagreb, radnička cesta 1, OIB: 91547293790) I Udruga INFORUR KOŠKA, potpisali su Ugovor o sufinanciranju i zapošljavanju jednog djelatnika s ciljem provedbe projekta “Inforur kutak o EU”
Naziv projekta : “Inforur kutak o EU”
Opis projekta:
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju nastali su veliki pomaci i potrebe u rješavanju problema i traženja odgovora na dramatične promjene koje su nastale kao posljedica globalnih procesa u tranzicijskom društvu.
Ovim projektom udruga Inforur Koška imala bi ulogu poveznice između lokalnih dionika i potencijalnih korisnika lokalnih OPG-a, poduzetnika, zadruga, udruga te JLS. Udruga bi pratila natječaje objavljene na stranicama:
http://www.strukturnifonvi.hr/,
http://www.apprrr.hr/,
http://www.hzz.hr/
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=544,
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/frontpage,
http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=261
http://www.entereurope.hr i dr.

te bi informirala potencijalne korisnike o aktivnim natječajima te mogućnostima, putem oglasne ploče, telefonskim pozivom, putem maila. Nadalje, zaposlenik bi pratio zakonske regulative i ruralne politike EU i provodio individualna savjetovanja.

Radnik zaposlen u javnom radu obavljat će sljedeće aktivnosti:

1. praćenje natječaja, informiranje potencijalnih korisnika i upućivanje u dokumentaciju potrebnu za prijavu natječaja,
2. podizanje razine svijesti o jačanju kapaciteta udruga,OPG-ova te JLS
3. prenošenje pozitivnih iskustava, EU primjera dobre prakse putem radionica i primjera dobre prakse partnerskih organizacija
4. podizanje razine informiranosti i važnosti cjeloživotnog obrazovanja kroz organizaciju stručnih predavanja iz područja poljoprivrede i aktualnih tema ruralnog razvoja
5. promoviranje građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici,
6. aktivnosti suradnje s LAG-om Karašica i drugim LAG-ovima
7. pokretanje inicijative o stvaranju lokalnog brenda

Opći cilj projekta: Doprinjeti povećanju razine informiranosti o mogućnostima financiranja razvojnih i poduzetničkih projekata sredstvima europskih fonda, te pomoć u provedbi EU projekata.
Specifični cilj projekta: Poboljšati razinu informiranosti o fondovima i drugima nacionalnim programima potpora, te upoznati potencijalne korisnike EU fondova s ciljevima EU kohezijske politike i dati pregled mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova u okviru strategije Europe 2020.
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Radno mjesto: Projektom je predviđeno jedno zaposlenje.
Mjesto djelovanja: Općina Koška i Grad Valpovo u suradnji s Udrugom HIMRA ustupili su prostor za djelovanje i provedbu projekta “Inforur kutak o EU”.