Predavanje novi zakon o udrugama

Udruga Inforur Koška održala je predavanje o Novom zakonu o udrugama i računovodstvu neprofitnih organizacija u Domu lovaca i strijelaca u Koški 14.11.2014. u 18 satu
Udruge su dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu. Novi zakon donesen je 6. Lipnja 2014. a stupio je na snagu 1. Listopada 2014. Godine. U roku od 60 dana nakon što zakon stupi na snagu ( do 1. Prosinca 2014.) ministar uprave donijet će pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona ( do 1. Siječnja 2015.) . Vlada Republike Hrvatske prihvatit će na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Novi Zakon o udrugama donesen je nakon dugotrajne rasprave postupkom savjetovanja o izazovima u destogodišnjoj provedbi Zakona o udrugama. Usvajanjem Zakona o udrugama učinjeni su bitni pomaci u normativnom okviru za djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj čime su ispunjene i obveze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016. Novi Zakon stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućiti pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom.
Valja skrenuti pozornost da su udruge dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu do 1. Listopada 2015. Dom lovaca i strijelaca1