Latest Posts

Održan završni 3. modul lokalnog APR-a u Osijeku

IMG_20150530_102007

Udruga Inforur Koška sudjelovala je 30. svibnja 2015. u prostorijama Poduzetničkog inkubatora BIOS na završnom modulu Akademije za politički razvoj.

Treći modul programa posvećen je temi “Decentralizacija i lokalni razvoj kao prilika”. Lokalni program APR-a u Osijeku ima za cilj obrazovanje i povezivanje mlađih profesionalaca zainteresiranih za pokretanje razvojnih projekata u lokalnim zajednicama. Program su podržali Veleposlanstvo Sjedinjenih američkih država u Zagrebu i Grad Osijek.

U prvom dijelu 3. modula održaleće su se  dvije panel rasprave, prva posvećena izazovu razvoja tehnoloških i inovativnih projekata, i druga posvećena temi društvenog poduzetništva i ekonomiji sreće.

Projekte  razvoja tehnoloških i inovativnih projekata predstavili su:

Vedran Stapić, Portal Agroklub, koji nas je upoznao s poljoprivrednim aplikacijama i sve većoj važnosti upotrebe napredne tehnologije u poljoprivredi
Krunoslav Ris, Direktor, Betaware d.o.o. predstavio je svoju popularno aplikaciju CityHub, te na projektu “Pametnog drva”, predstavio je i modele koji se nameću sustavu kao potrebni te kako ih upotrebljavati.
dr.sc Milan Puvača, Direktor, Ofir d.o.o. predstavio  je svoju tvrtku te važnost pametnih projekata u obrazovanju.

Projekte Društvenog poduzetništva i ekonomija sreće predstavili su:

Anita Frajman Ivković, Docentica, Ekonomski fakultet u Osijeku predstavila svoju doktorsku disertaciju na temu Ekonomija sreće,objasnila je sve veću promjenu u ekonomiji svijeta, te kako ekonomisti uzimaju samo BDP kao mjerili blagostanja što se očito pokazalo pogrešnim modelom, na svom primjeru navela je nažnosti i drugih parametara koji se ne uključuju u pokazatelje.
Ante Vekić, Direktor, Modra nit d.o.o. predstavio društveno poduzetništvo u udruzi SLAP
Goran Jeras, Upravitelj, Zadruga za etično financiranje predstavnik Etične banke, predstavio modele etičnog financiranja i nužne promjene koje se nameću društvu u cijelini.

akon završetka obaju panela uslijedile su prezentacije projektnih ideja polaznika. Jesenka Ricl, Vedrana Kopić, Zdravko Ivić, Ivan Moher i Sven Špehar predstavili su projektnu ideju “Unaprjeđenje ponude kulturnog turizma kroz diversifikaciju radnih mjesta Istočnog dijela Hrvatske”; Mila Lečić, Tomislav Metelko, Martina Paulić i Vedrana Sabljo su predstavili projektnu ideju “IN-IN” (Inkubator inicijativa); Andrea Perković, Toni Tvrtković, Matej Knežević, Ivan Jurlina, Kornelije Pejić i  Martina Bogut  su predstavili projektnu ideju “MEms – mapiranje i edukacija marginaliziranih skupina”; i na kraju Ines Ličina i Dragana Lisjak su predstavile projektnu ideju “Revitalizacija poslovnog postrojenja – tvrtka XYZ d.o.o.”.

Po završetku predstavljanja projektnih ideja polaznicima su dodijeljene diplome o uspješno završenom programu.

Program u Osijeku je drugi provedeni program iz projekta “Lokalni programi APR-a” kojeg su inicirali i osmislili alumniji Godišnjeg programa APR-a, generacija 2012. Glavni podupiratelj projekta je bilo Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, a osječki program je imao i potporu Grada Osijeka.

S dva provedena Lokalna programa, prvim u Splitu i drugim u Osijeku, Akademija za politički razvoj je omogućila  obrazovanje gotovo 50 mladih lokalnih lidera i profesionalaca o projektima financiranima od strane EU i održivom lokalnom razvoju, te je na taj način pridonijela osnaživanju lokalnih kapaciteta i razvoju društvenog kapitala u lokalnim sredinama.

Računovodstvo i izrada financijskih izvještaja

IMG_20150521_100158

Udruga Inforur Koška sudjelovala je na radionici Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice. CLIP Našice i Grad Našice organizirali su besplatnu dvodnevnu edukaciju „Računovodstvo i izrada financijskih izvještaja”. Edukacija se organizira u sklopu edukacijske aktivnosti „Administrativno poslovanje“ projekta L.I.V.E. OCD Našice kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Edukaciju je održala Ivana Ožegović – Savjetnica udruga i vlasnica tvrtke Domino Mod d.o.o. koja je specijalizirana za računovodstvo neprofitnih organizacija i tvrtke Lux education j.d.o.o. koja se bavi savjetovanjem, seminarima i edukacijama za neprofitne organizacije. Teme su bile: Novi zakon o udrugama, poslovanje, te kako samostalno voditi knjigovodstvo.

Europa za građane – Radionica Osijek

IMG_20150519_094038

Udruga Inforur Koška sudjelovala je na radionici 19.05.2015. u organizaciji Ureda za udruge Republike Hrvatske. Cilj ove radionice je bila  naznaka godišnjih prioriteta, te što više približavanje građana Europi i njenim vrijednostima, modli uključivanja građana, udruga, lokalnih vlasti te svih dionika u donošenju odluka. Predstavljenje su mjere i proriteti za 2015.

Gosti predavači su:

Božica Sedlić ( Europski dom Slavonski Brod )

Zorica Paliž Toth ( Zajednica Mađara RH )

Angel Čarapkapa ( Centar za mir Osijek )

Radionicu ispred Ureda za udruge su vodili Luka Margan i Marta Raljević

Objavljen vodič za potpore u sportu u Europskoj uniji

Ovaj vodič je drugo izdanje brošure „Potpore za sport u Europskoj uniji“ koju je izdao EOC EU Office. Vodič govori o programima financiranja Europske unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Prvo izdanje se odnosilo na prethodni financijski okvir 2007. – 2013. Brošura je napravljena za sportske dionike koji rade i na profesionalnoj i na amaterskoj razini. Svrha ovog vodiča je sljedeća: Provesti sportske dionike kroz složeni svijet financiranja u okviru programa EU-a; Povećati svijest o mogućnostima financiranja sporta kroz EU fondove; Procijeniti relevantnost različitih programa financiranja EU-a u odnosu na sport; Pomoći u ostvarivanju projektnih ideja i pružiti praktične savjete za pokretanje EU projekata. Vodič je podijeljen u tri dijela: Prvi dio daje pregled potpora za sport u EU i praktične smjernice za pokretanje i provedbu projekata koje financira EU. Drugi dio opisuje specifične programe financiranja EU-a i ocjenjuje njihovu relevantnost u odnosu na sport. Treći dio predstavlja primjere projekata koje je nedavno financirala EU-a, tako da se kroz primjere predstave mogućnosti i nadahnu potencijalni budući voditelji projekata. Vodič možete preuzeti OVDJE

Održan 2. modul lokalnog programa APR-a u Osijeku

U Coworking prostoru u Osijeku 28. ožujka održan je drugi modul programa “Lokalni resursi – pokretači ekonomskog i društvenog razvoja” koji za polaznike ima mlade i perspektivne lokalne lidere i profesionalce iz nekoliko slavonskih županija. Programom se nastoje potaknuti razvojni projekti u lokalnim zajednicama, a podupiru ga Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj i Grad Osijek.

Modul je započeo uvodnim riječima voditeljice programa Maje Jurišić i čestitkama na izvrsnim  rezultatima polaznika u natječaju za pohađanje Godišnjeg programa APR-a. Čak 3 polaznika lokalnog programa APR-a u Osijeku uspjelo je proći prvu selekciju i ući u drugi krug izbora za Godišnji program APR-a, dok je za polaznika generacije 2015. odabran Igor Andrović.

2. modul lokalnog programa APR-a u Osijeku bio je posvećen projektima financiranima iz EU. U prvom dijelu programa polaznici su od Maje Jurišić, Milana Tankosića i Miroslava Sikore mogli čuti konkretna iskustva i savjete o pisanju, planiranju i provođenju EU projekata u lokalnim zajednicama. Poslije ovog panela David Kranjac sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  predstavio je polaznicima projekt “Eco-educo Park” koji je bio financiran sredstvima iz EU, a cilj mu je bio educiranje i pripremanje socijalno isključenih i nezaposlenih osoba za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Nakon panel rasprave i interaktivnog predavanja polaznici su podijeljeni u 4 grupe u kojima su zajedno sa svojim mentorima razrađivali konkretne projektne ideje i pripremali ih za prijavu na jedan od aktualnih natječaja.

S obzirom da je cilj programa da pojedinci iz različitih sektora započnu međusobno surađivati na različitim razvojnim projektnim idejama ovim stručnim radionicama želi ih se potaknuti na zajednički razvoj projektnih ideja. Polaznici će pomoću smjernica dobivenih od mentora na timskim sastancima detaljno razraditi projektne ideje, te iste predstaviti na sljedećem modulu koji je zakazan za 30. svibanj 2015.

Održana 11. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

Tematska sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva, posvećena poreznim obvezama udruga koje obavljaju gospodarsku djelatnost održana je u petak 10. travnja 2015. u zgradi Vlade Republike Hrvatske.
Sjednica Savjeta održana je slijedom brojnih upita od strane udruga vezanih za nova porezna pravila te prijavljivanje gospodarskih djelatnosti te eventualno oporezivanje tih djelatnosti. Na sjednici su, osim članova Savjeta sudjelovali i predstavnici Ministarstva financija – Porezne uprave te predstavnici zainteresiranih udruga.
Udruga Deša, kao jedan od inicijatora sjednice, te GONG i Centar tehničke kulture Rijeka na početku sjednice iznijeli su probleme udruga u prilagođavanju novim zakonskim rješenjima te su istaknuli da su nedostatak jasnih pravila postupanja, to jest pravna nesigurnost u pogledu definiranja gospodarskih djelatnosti udruga te njihovo eventualno oporezivanje ključni problemi s kojima se udruge susreću.

Predstavnici Ministarstva financija, naglasili su da se propisi nisu bitno mijenjali te da je vrlo složeno propisati detaljne upute i pravila s obzirom da je svaki slučaj djelovanja udruga jedinstven te mu je potrebno individualno pristupiti. Vezano za obavijest Porezne uprave o obvezi prijave gospodarske djelatnosti do 31.03.2015. istaknuto je da je datum bio instruktivan ali da nije zakonski propisan te da udruge trebaju nastaviti usklađivati svoje djelovanje s Zakonom o udrugama. Također je naglašen stav da se novim pravilima ne želi ograničavati rad udruga, posebice onih koje djeluju za opće dobro, no određeni propisi, posebno oni koji se odnose na PDV, morali su biti usuglašeni s propisima na razini EU.
Ravnatelj Ureda za udruge Vlade RH Igor Vidačak naglasio je da je potrebna bolja komunikacija u odnosu udruga i Porezne uprave te je pozvao na suradnju kako bi se izbjegli problemi u provođenju Europskog socijalnog fonda te ostalih fondova EU do kojih može doći u slučaju neadekvatnog tumačenja poreznih propisa koji se odnose na udruge. Također je upozorio da teret tumačenja narušavanja tržišne utakmice, odnosno nelojalne konkurencije i dalje mora biti na Poreznoj upravi imajući u vidu svaki pojedinačni slučaj obavljanja gospodarske djelatnosti. Ujedno je predložio da se, u suradnji s Poreznom upravom, a imajući u vidu nedavno usvojenu Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, pokrene inicijativa za utvrđivanjem poreznih olakšica za udruge koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro, uključujući i izuzeća od oporezivanja onih gospodarskih djelatnosti čiji se prihod ulaže u održivost tih programa i projekata čiju je vrijednost i društvenu korist država već prepoznala kroz ugovore o financiranju iz javnih izvora.

Svi sudionici rasprave usuglasili su se da je potrebna daljnja edukacija službenika Porezne uprave, kako bi bili osposobljeni na adekvatan način postupati prema udrugama. U tu svrhu predstavnici Porezne uprave naglasili su da je postupku izrade interni obrazac postupanja koji se temelji na zaprimljenim pitanjima i pritužbama udruga, te su zatražili pomoć od svih okupljenih kako bi detektirala sva problematična područja u postupanju.
Istaknuto je da bi unutar Porezne uprave trebalo interno ustrojiti jedinicu koja bi se bavila neprofitnim organizacijama te da je potrebna aktivnija i dinamičnija suradnja između udruga i Porezne uprave, te je dogovorena daljnja komunikacija po ovim pitanjima.

 

Objavljen novi porezni priručnik za udruge

Porezna uprava je 18. ožujka objavila novi Porezni priručnik za udruge, s osnovnim informacijama o poreznim obvezama i pravima udruga kao pravnih osoba u skladu s propisima o obveznim doprinosima i drugim propisanim naknadama.
Osnovna namjena priručnika jest pojašnjenje poreznih obveza i prava udruga pravnih osoba, kao i njihovih obveza i prava u skladu s propisima o obveznim doprinosima.

Shodno odredbama članka 31. Zakona o udrugama (NN 74/2014), udruga, osim djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi određeni njezinim statutom, može, ako je to propisano tim statutom, obavljati i gospodarske djelatnosti kojima stječe prihode, ali ne radi stjecanja dobiti njezinih članova ili trećih osoba. Kad u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Što se smatra gospodarskom djelatnošću pojašnjeno je odredbama Općeg poreznog zakona, odnosno takvom djelatnošću se smatra razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

Porezi i doprinosi što su ih udruge dužne plaćati, u priručniku su podijeljeni po skupinama.
Pruručnik možete skinuti na linku http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Stranice/prirucnici_brosure.aspx

Priručnik za osnivanje i usklađivanje s novim zakonom o udrugama

vodic za osnivanje udruge i uskladjivanje s novim propisima

Vodič za osnivanje udruga na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge, i usklađivanje s novim zakonom o Udrugama.

Potreba za izdavanjem ovakvoga Vodiča otvorila se stupanjem na snagu novoga Zakona o udrugama, koji je donesen 6. lipnja 2014. na 13. sjednici Hrvatskog sabora, a stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine. Novi Zakon o udrugama unio je niz novina u osnivanju i poslovanju udruga. Zakon predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućavati transparentan pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga.

Budući da su sve udruge, temeljem odredbi novog Zakona o udrugama, dužne uskladiti svoje statute u roku od godinu dana od stupanja na snagu novoga zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu (do 1. listopada 2015.), izdavači su odlučili prirediti ovaj Vodič kako bi pomogli i svim već registriranim udrugama, a i osnivačima budućih udruga.

Općina Koška registrirala se u Agronet sustav

agronet
Općina Koška u suradnji s Udrugom Inforur Koška registrirala se u Agronet sustav. U Agronet sustav se upisuju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, pravne osobe i jedinice lokalne samouprave koje planiraju koristiti potpore iz mjera Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020.
Sve buduće prijave na natječaje iz svih mjera Programa ruralnog razvoja ići će online prijavom preko spomenute aplikacije, a fizičke i pravne osobe koji nemaju korisničko ime i lozinku trebaju se registrirati kako bi ih dobili.
Za registraciju nije potrebno ići u Agenciju za plaćanja već je moguća online prijava.