O nama

Inforur logo1Udruga Inforur Koška osnovana je 10. siječnja 2008. godine. Udruga se sastoji od visokoobrazovanih mladih osoba, različitih profesija i struka (ekonomija, pravo, agroekonomika, matematika i informatika). Udruga je djelovala u brojnim aktivnostima, kao što su informiranje i pružanje savjetodavnih usluga lokalnim dionicima, priprema poslovnih planova, projektne dokumentacije, sudjelovanje i volontiranje na stručnim skupovima, radionicama i sajmovima, animacija i druženje s mladima u prostoru udruge, podizanje svijesti o ekološkoj poljoprivredi i recikliranju otpada, te udruživanje i umrežavanje s drugim udrugama, kao što su HIMRA – Hrvatska info mreža ruralnih animatora i ATZV – Agroturistička zajednica Valpovštine.
Opći ciljevi udruge su:

 •  transfer znanja i svekoliki napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice
 • razvijanje i snaženju agroturističkog poduzetničkog ozračja
 • razvijanje ljudskih potencijala
 • stalno usavršavanje stručnih operativnih timova
 • briga o infrastrukturnoj i ekološko-socijalnoj modernizaciji u širem ruralnom području

Temeljne djelatnosti udruge su:

 • informiranje o mogućnostima financiranja projekata udruga, poduzetnika, JLS, javnih ustanova i dr. putem različitih fondova EU i nacionalnih programa potpora
 •  pisanje i provedba projekata financiranih iz EU fondova, nacionalnih i drugih izvora
 •  pružanje pomoći poljoprivrednicima i poduzetnicima u pripremi poslovnih planova, projektne dokumentacije i sl.
 •  pružanje savjetodavnih usluga
 •  promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“
 •  ustrojavanje i pomoć u radu s agroturističkim udrugama, zadrugama, klasterima i drugim strukovnim asocijacijama u poljoprivredi i u ruralnom poduzetništvu
 • poticanje na biološku i ekološku proizvodnju u poljoprivredi, briga o očuvanju okoliša ruralnog prostora
 •  pomoć u stvaranju geografskih brendova i uvođenju standarda kvalitete domaćih tradicionalnih proizvoda i turističke ponude i ostale djelatnosti iz statuta