Javna nabava

RRA Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje(RRA SiB) nositelj je projekta tehničke pomoći za provedbu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 u okviru kojega je provedena i  aktivnosti izobrazbe posebnih ciljnih skupina –  zaposlenika jedinica lokalne i regionalne samouprave te javnopravnih tijela s područja Osječko-baranjske županije, kroz osam radionica, s ciljem povećanja stupnja korištenja dostupnih ESI fondova.

U suradnji s konzultantskom kućom Projekt jednako razvoj od dana   08.do 12. svibnja 2017. godine u Osijeku je provedena 50 satna  radionicu na temu „Program izobrazbe u području Javna nabave (nacionalno zakonodavstvo)”.

Petodnevnoj edukaciji prisustvovalo je petnaestak polaznika, predstavnika jedinice regionalne samouprave te djelatnici RRA – regionalnog koordinatora Osječko-baranjske županije.

Cilj edukacije je bio ukazati na razliku između javne nabave po starom i novom zakonodavstvu  javne nabave te PRAGove za javne i sektorske naručitelje, protumačiti osnovne elemente javne nabave novom Zakonu o javnoj nabavi, te u praksi proći kroz osnovnu dokumentaciju po oba pravna izvora.

Prvi dan seminara bio je posvećen upoznavanju osnovnih procedura i pravila za nabavu i ugovaranje, predstavljanje načina pokretanja javne nabave, u kojim slučajevima i koja vrsta postupka javne nabave se primjenjuje, te su sudionici bili upoznati sa svom natječajnom dokumentacijom i cjelokupnim načinom provođenja javne nabave od objave natječaja, tj. utvrđivanja proračuna do evaluacije ponuda i potpisivanja ugovora.

Ostale dane se većinom odnosio na ostala poglavlja, zelenu javnu nabavu te  praktični rad i iskustva predavača, te su polaznici na stvarnim primjerima mogli vidjeti kako se provodi postupak javne nabave pri nabavi usluga, opreme, odnosno radova. Na radionici je sudjelovao predsjednik udruge, a prijavila ga je Općina Koška za sudjelovanje.