Izrada strategija razvoja ljudskih potencijala OBŽ 2015.-2020.

Udruga Inforur Koška sudjelovala je 16. i 17. prosinca 2014. u poslovnom centru Oculus u Osijeku, održana je radionica za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2015.-2020. Radionicu je organizirao Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Osijek u sklopu projekta Partner-net. Predavačica je bila konzultantica Andrea Vugrinović, direktorica tvrtke Superna d.o.o.
Cilj radionice bio je da se kroz razvoj i provedbu Strategije u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju utječe na smanjenje problema u Osječko-baranjskoj županiji vezanih uz tržište rada, kao što su visoka stopa nezaposlenosti, neusklađenost ponude i potražnje te nepovezanost dionika na tržištu rada. Kako se radi o opsežnom strateškom dokumentu, koji će služiti svim dionicima na tržištu rada kao podloga za razvoj ljudskih potencijala, ali i za prijavljivanje projekata na Europski socijalni fond.
Temelj za izradu nove Strategije bile su Evaluacija i Revizija Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2011.-2013.

Prethodne aktivnosti
Ova radionica bila je jedna od aktivnosti projekta Partner-net, koji za cilj ima izradu kvalitetnih strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije. Ta radionica, kao i ostale projektne aktivnosti, planirane su za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije. Prva aktivnost, seminar o efikasnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, održan je 29. IV. 2014, druga aktivnost, radionica “Izvori financiranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje”, održana je 27. i 28. V. 2014, a treća aktivnost bila je radionica “Strateško planiranje”, održana 21. i 22. VI. 2014.