E-javna nabava, novosti

9.09.2015. Održana je edukativna radionica za postojeće i buduće korisnike EU projekata na temu “E-nabava i druge aktualnosti u javnoj nabavi”. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB) organizirala je održavanje ove edukativne radionice koja za cilj ima upoznavanje polaznika s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na e-nabavu. Radionica je bila namijenjena jedinicama lokalne samouprave, gospodarstvenicima, institucijama, udrugama i ostalim razvojnim dionicima, a teme koje su se našle u obradi su, između ostaloga, nove direktive u području javne nabave, platforma elektroničkog oglasnika javne nabave, zakonodavni okvir za izradu dokumentacije za nadmetanje i vođenje postupka e-nabave, priprema dokumentacije za nadmetanje za postupak e-nabave, izrada i dostavljanje e-ponude, priprema poziva na nadmetanje u postupcima gdje je dopuštena i/ili obavezna e-dostva ponuda, standardizirani i nestandardizirani troškovnici te javno otvaranje e-ponuda i izrada zapisnika. Predavačica je bila Mirjana Čusek-Slunjski iz Projekt jednako razvoj d.o.o., koja radi kao stručnjakinja za javnu nabavu u području javne nabave u EU projektima.