Druga radionica Pristup logičke matrice projekta

IMG_20160212_082823

Udruga Inforur Koška sudjelovala je 14.02.2016. na drugoj radionici na temu “Pristup logičke matrice projekta” koju provodi Lokalna razvojna agencija Valpovo Petrijevci pod mentorstvom mr.sc. Lidije Maurović Košćak.
Sudionici na radionici podijeljeni su u grupe sličnih interesa, te se svaka grupa bavila konkretnim primjerima, analizama i potrebnom dokumentacijom koja je potrebna za prijavu na natječaj koji će biti raspisan.