Monthly Archive: studeni 2016

Predstavljanje Programa Europa za građane

img_20161108_103310Dana 08. studenog 2016. godine Udruga Inforur Koška sudjelovala je u Velikoj vijećnici Osječko – baranjske županije, Županijska 4, u Osijeku na predstavljanju programa Europa za građane 2014. – 2020.

Događaj je organizirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Informacijskim centrom Europe Direct Osijek (EDIC Osijek) koji djeluje pri Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje. Program Europa za građane 2014. – 2020. promiče aktivno europsko građanstvo te jačanje svih oblika građanske participacije, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitnim organizacijama (uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne i istraživačke institucije). Program je podijeljen u dvije Cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Druga Cjelina sastoji se od tri Mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva. Tijekom predstavljanja pojašnjeni su ciljevi i prioriteti Programa, rokovi za prijavu i način prijave te primjeri projekata iz Osječko – baranjske županije kojima su u 2016. godine odobrena bespovratna sredstva. Program su predstavili djelatnici Ureda za udruge Vlade RH. Ured i u novom programskom i financijskom razdoblju 2014. – 2020. ima ulogu nacionalne kontakt točke za ovaj Program, što podrazumijeva provedbu aktivnosti s ciljem promocije Programa te pružanje tehničke i savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima.