Monthly Archive: siječanj 2016

Radionica civilnog i gospodarskog sektora Lag Karašica_Strategija 2016.-2020.

U gradskoj vijećnici Grada Našica, u organizaciji Lokalne Akcijske Grupe Karašica održana je radionica na temu Lokalna razvojna strategija LAG-a Karašica 2014. – 2020.

Na radionicu se odazvao velik broj predstavnika udruga, obrta, OPG-a i civilnog društava, a sastanak su vodili predstavnici izabranih konzultanata za izradu LRS, tvrtka Modra nit d.o.o. iz Osijeka Gordana Stojanović i Sonja Vuković.
LAG Karašica je u procesu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica 2014.-2020. zbog čega su organizirane radionice diljem cijelog LAG-a, u četiri grada i trinaest općina. Na radionicama na kojima budu prisutni predstavnici civilnog društva, tj. udruga, obrta, OPG-ova, odnosno malog i srednjeg poduzetništva, dolazi do kvalitetnih podataka kojima će se ta strategija i ispuniti. Prikupljaju se podaci o nemogućnosti kao i razne želje, projekti i ideje koje imaju nositelji naših udruga, obrta i OPG-ova, što će se na svojstven način i implementirati u samu razvojnu strategiju. Upravo ti projekti će se onda moći isfinancirati kroz sredstva Europske unije, što nam je u konačnici i cilj. Drugim riječima, što ne bude u strategiji, neće se moći niti financirati. Zahvaljujem se svima koji su našli vremena i volje prisustvovati na današnjim radionicama u gradskoj vijećnici jer potrebno je prikupiti njihova dosadašnje saznanja i iskustva kako bi i nama strategija bila što kvalitetnija te kako bi ju najbolje mogli i koristiti. Ona se odnosi na razdoblje do 2020. godine, stoga sve što je pred nama i sve mogućnosti koje nam EU pruža sada sami upravo kroz našu Lokalnu razvojnu strategiju moramo i prepoznati te iskoristiti.“

Radionica priprema projekata Lokalna razvojna agencija Valpovo Petrijevci

IMG_20160122_094104
Kako bi Grad Valpovo uspješno razvijao i provodio projekte financirane sredstvima Europske unije nužno je jačanje kapaciteta svih potencijalnih nositelja projekata koji djeluju na području Grada. Stoga Grad kreće s provedbom programa „Jačanje kapaciteta za korištenje EU sredstava“. Program će se provoditi kontinuirano sukladno potrebama potencijalnih nositelja projekata te mogućnostima financiranja.
Program će za početak obuhvatiti dvije grupe: a) institucije/organizacije/tvrtke u gradskom i javnom vlasništvu, b) udruge i ostale koji obavljaju djelatnosti od značaja za lokalnu zajednicu

1. SADRŽAJ PROGRAMA:
• Izrada matrice kompetencija za EU projekte svakog potencijalnog nositelja projekata
• Odabir polaznika edukacije ispred svakog potencijalnog nositelja projekata
• Izrada kurikuluma radionica sukladno predznanju polaznika
• Priprema prezentacijskih materijala
• Priprema materijala za polaznike
• Provedba radionica
Edukaciju provodi mr.sc. Lidija Maurović Košćak. Ispred udruge Inforur Koška, edukaciju pohađa predsjednik udruge, u trajanju od 40 sati.