Monthly Archive: listopad 2015

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata

IMG_20151014_092336
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB) održala je dvodnevnu edukativnu radionicu za postojeće i buduće korisnike EU projekata na temu “Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih i Europskih strukturnih i investicijskih fondova”.
Radionica je imala za cilj upoznati polaznike kako razvijati dalje sustav te poboljšati financijsko upravljanje i odlučivanje radi ostvarenja cilja korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Predavanje je održao Slaven Tadić i Projekt jednako razvoj d.o.o., koji je inače izravno uključen u proces provedbe i upravljanje EU projektima.
Na radionici je bilo riječi o obvezama koje proizlaze iz Ugovora, zatim planiranju provedbi aktivnosti u projektu, osnovama financijskog planiranja i upravljanja, obvezama provedbe postupka nabave, financijskom upravljanju tijekom novčanih sredstava, obvezama izvještavanja te o studiji slučaja iz provedbe EU projekata.