Monthly Archive: ožujak 2015

Objavljen novi porezni priručnik za udruge

Porezna uprava je 18. ožujka objavila novi Porezni priručnik za udruge, s osnovnim informacijama o poreznim obvezama i pravima udruga kao pravnih osoba u skladu s propisima o obveznim doprinosima i drugim propisanim naknadama.
Osnovna namjena priručnika jest pojašnjenje poreznih obveza i prava udruga pravnih osoba, kao i njihovih obveza i prava u skladu s propisima o obveznim doprinosima.

Shodno odredbama članka 31. Zakona o udrugama (NN 74/2014), udruga, osim djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi određeni njezinim statutom, može, ako je to propisano tim statutom, obavljati i gospodarske djelatnosti kojima stječe prihode, ali ne radi stjecanja dobiti njezinih članova ili trećih osoba. Kad u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari dobit ona se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Što se smatra gospodarskom djelatnošću pojašnjeno je odredbama Općeg poreznog zakona, odnosno takvom djelatnošću se smatra razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

Porezi i doprinosi što su ih udruge dužne plaćati, u priručniku su podijeljeni po skupinama.
Pruručnik možete skinuti na linku http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Stranice/prirucnici_brosure.aspx

Priručnik za osnivanje i usklađivanje s novim zakonom o udrugama

vodic za osnivanje udruge i uskladjivanje s novim propisima

Vodič za osnivanje udruga na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge, i usklađivanje s novim zakonom o Udrugama.

Potreba za izdavanjem ovakvoga Vodiča otvorila se stupanjem na snagu novoga Zakona o udrugama, koji je donesen 6. lipnja 2014. na 13. sjednici Hrvatskog sabora, a stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine. Novi Zakon o udrugama unio je niz novina u osnivanju i poslovanju udruga. Zakon predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućavati transparentan pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga.

Budući da su sve udruge, temeljem odredbi novog Zakona o udrugama, dužne uskladiti svoje statute u roku od godinu dana od stupanja na snagu novoga zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu (do 1. listopada 2015.), izdavači su odlučili prirediti ovaj Vodič kako bi pomogli i svim već registriranim udrugama, a i osnivačima budućih udruga.

Općina Koška registrirala se u Agronet sustav

agronet
Općina Koška u suradnji s Udrugom Inforur Koška registrirala se u Agronet sustav. U Agronet sustav se upisuju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, pravne osobe i jedinice lokalne samouprave koje planiraju koristiti potpore iz mjera Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020.
Sve buduće prijave na natječaje iz svih mjera Programa ruralnog razvoja ići će online prijavom preko spomenute aplikacije, a fizičke i pravne osobe koji nemaju korisničko ime i lozinku trebaju se registrirati kako bi ih dobili.
Za registraciju nije potrebno ići u Agenciju za plaćanja već je moguća online prijava.