Monthly Archive: prosinac 2014

Izrada strategija razvoja ljudskih potencijala OBŽ 2015.-2020.

Udruga Inforur Koška sudjelovala je 16. i 17. prosinca 2014. u poslovnom centru Oculus u Osijeku, održana je radionica za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2015.-2020. Radionicu je organizirao Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Osijek u sklopu projekta Partner-net. Predavačica je bila konzultantica Andrea Vugrinović, direktorica tvrtke Superna d.o.o.
Cilj radionice bio je da se kroz razvoj i provedbu Strategije u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju utječe na smanjenje problema u Osječko-baranjskoj županiji vezanih uz tržište rada, kao što su visoka stopa nezaposlenosti, neusklađenost ponude i potražnje te nepovezanost dionika na tržištu rada. Kako se radi o opsežnom strateškom dokumentu, koji će služiti svim dionicima na tržištu rada kao podloga za razvoj ljudskih potencijala, ali i za prijavljivanje projekata na Europski socijalni fond.
Temelj za izradu nove Strategije bile su Evaluacija i Revizija Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2011.-2013.

Prethodne aktivnosti
Ova radionica bila je jedna od aktivnosti projekta Partner-net, koji za cilj ima izradu kvalitetnih strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije. Ta radionica, kao i ostale projektne aktivnosti, planirane su za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije. Prva aktivnost, seminar o efikasnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, održan je 29. IV. 2014, druga aktivnost, radionica “Izvori financiranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje”, održana je 27. i 28. V. 2014, a treća aktivnost bila je radionica “Strateško planiranje”, održana 21. i 22. VI. 2014.

Lakše do eu novca za nove projekte

Europska komisija predstavila je plan s kojim namjerava potaknuti razvoj privatnih ulaganja u Europskoj uniji, a dio toga plana odnosi se i na Hrvatsku. Vrlo jasno naznačena su očekivanja kako milijarde eura koje ćemo dobiti od 2014. do 2020. godine iz fondova Europske unije ne bi bile dane uzalud.

Loši rezultati Hrvatske mogli bi se ponoviti pa smo od Europske komisije dobili niz preporuka što činiti. Ukratko trebali bismo:

– ojačati proračunsku strategiju za ispravljanje prekomjernog deficita do 2016. godine,
– napraviti Poreznu upravu učinkovitijom,
– krenuti prema mirovinskoj reformi,
– učiniti zdravstveni sustav isplativijim,
– reformirati radno zakonodavstvo,
– poboljšati poslovno okruženje,
– ojačati učinkovitost i transparentnost sustava socijalne zaštite,
– predstaviti detaljan plan za upravljanje javnom imovinom,
– napraviti sveobuhvatnu analizu posebno financijskog sektora,
– riješiti problem visoke razine fragmentiranosti i preklapanja odgovornosti u javnoj upravi.

Stvarni rast (izvor: Europska komisjija)Mogućnost investiranja

Ako vam se čini da Europska komisija pretjeruje pogledajte prikaz statističkih podataka kojima su se rukovodili, a mi ih osjećamo itekako na svojoj koži i novčaniku.

Osvrćući se na ulaganja ocjenjuje se da bi u gospodarstvu više naklonosti trebalo pokazati prema sektorima koji osiguravaju veću produktivnost.

Također, treba ojačati ulaganje u ljudski kapital i pomoći malim i srednjim poduzetnicima da postanu konkurentniji. Put koji vodi tome je jačanje istraživanja i tehnoloških inovacija.

Puno je obećavajućih sektora, npr. mrežna infrastruktura gdje postoji mogućnost za modernizaciju nerazvijenog željezničkog sustava i energetskog sektora, ističe se sažetku Ulaganja u Hrvatskoj.

Stvarnost vs. optimizam

Gledajući i javni i privatni sektor teško je pronaći razloga za optimizam. U EU nas uopće ne uspoređuju s razvijenim zemljama, kao što to čine naši političari. Uspoređuju nas s Bugarskom, Čehoslovačkom, Mađarskom, Poljskom, Rumunjskom, Slovenijom i Slovačkom i u usporedbi s tim zemljama najlošiji smo kada je riječ o udjelu investicija u bruto društvenom proizvodu (BDP).

usporedba Prognoze iz Europske unije pokazuju da se ne očekuje osobito poboljšanje u 2015. godini, možda tek 2016. godine.

Riječ je o jednostavnoj statistici koju bi češće trebali koristiti u Hrvatskoj kao argument. Statističke prognoze daju se obično s 95-postotnom vjerojatnošću na temelju podataka iz prethodnih razdoblja.

Osnivanje Fonda za strateške investicije

Hrvatska je među najlošijim zemljama kada je riječ o investiranju, ali i situacija u EU je daleko od poželjne.

Hrvatska prognozaPredsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker predložio je osnivanje Europskog fonda za strateške investicije koji bi se temeljio na početnom kapitalu od 21 milijarde eura iz proračuna EU i Europske investicijske banke.

Fond bi nudio kredite za investicije i u sljedeće tri godine, procjenjuje se, mobilizirao bi 315 milijardi eura.

Kako je istaknuo Juncker bio bi to najveći pokušaj u novijoj povijesti Europske unije da se kroz proračun EU privuku dodatna ulaganja, i to bez promjene zakona.

Čelnici 28 zemalja EU raspravljat će o prijedlogu na sjednici u prosincu.