Monthly Archive: studeni 2014

Predavanje novi zakon o udrugama

Udruga Inforur Koška održala je predavanje o Novom zakonu o udrugama i računovodstvu neprofitnih organizacija u Domu lovaca i strijelaca u Koški 14.11.2014. u 18 satu
Udruge su dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu. Novi zakon donesen je 6. Lipnja 2014. a stupio je na snagu 1. Listopada 2014. Godine. U roku od 60 dana nakon što zakon stupi na snagu ( do 1. Prosinca 2014.) ministar uprave donijet će pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona ( do 1. Siječnja 2015.) . Vlada Republike Hrvatske prihvatit će na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Novi Zakon o udrugama donesen je nakon dugotrajne rasprave postupkom savjetovanja o izazovima u destogodišnjoj provedbi Zakona o udrugama. Usvajanjem Zakona o udrugama učinjeni su bitni pomaci u normativnom okviru za djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj čime su ispunjene i obveze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016. Novi Zakon stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućiti pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom.
Valja skrenuti pozornost da su udruge dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu do 1. Listopada 2015. Dom lovaca i strijelaca1

Sudjelovanje na Radionici Lag Karašica

Udruga Inforur sudjelovala je u Belišću na radionici za predstavnike udruga sa područja LAG-a na temu „Izrada prijedloga projekata za udruge koje do sada nisu imale iskustva u pripremi EU projekata, te čiji je godišnji proračun manji od 200.000 kuna“. Radionica se se održavala u Gradskoj vijećnici Grada Belišća, Kralja Tomislava 206, Belišće, 11., 12. i 13. studenog 2014. godine od 15:30 do 18:30 sati.
Predavač na radionici je Gordana Stojanović, voditelj projekata u RRA SiB d.o.o. Osijek
Nakon odrađene radionice i izradom projektnog prijedloga te proslaskom kroz jednistveni MIS obrazac za udruge, predsjednik udruge je dobio službeno uvjerenje od Laga Karašica da je s uspjehom položio edukaciju “Izrada prijedloga projekta za udruge.gordana belišće

Konferencija “Nove mogućnosti”

konferencija osijek
Udruga Inforur Koška sudjelovala je na konfereciji 11. studenoga 2014. godine u Hotelu Osijek održana je Regionalna konferencija organizacija civilnog društva Slavonije i Baranje «Nove mogućnosti» .
Konferenciju je ispred Programa Šalter otvorila Lejla Šehić Relić te zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham. Ovogodišnja regionalna konferencija posvećena je temama vezanim uz nove programe financiranja o kojima je govorila Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, razvoju socijalnog poduzetništva u RH o kojem je govorio Filip Miličević iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge, govorila je o Europskom socijalnom fondu, a Savjet za razvoj civilnoga društva predstavila je njegova predsjednica Željka Ljeljak Gracin. Na konferenciji su također predstavljeni novi Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Na konferenciji je sudjelovalo 100-tinjak predstavnika organizacija civilnoga društva iz regije.

Općina Koška upisana u PADOR bazu podataka

Općina Koška se upisala u PADOR bazu podataka uz pomoć Udruge Inforur Koška, koja nudi svim subjektima, potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga za programe pomoći EU, tehničku pomoć pri upisu u PADOR bazu podataka. PADOR baza podataka prijavitelja projekata za EU fondove, pri EuropeAid-u koji djeluje kao razvojna agencija Europske komisije i upravlja programima pomoći EU. PADOR (eng. “Potential Applicant Dated Online Registration” hrv. online registracija potencijalnih prijavitelja) je baza podataka o organizacijama, tvrtkama te jedinicama lokalne samouprave koje se prijavljuju za projekte Europske komisije iz cijelog svijeta.

Upisom u PADOR potencijalni prijavitelji (kao nositelji ili partneri) projekata za sufinanciranje iz fondova EU, a kasnije i strukturnih i kohezijskih fondova, dobivaju svoj identifikacijski broj (EuropeAidID) u projektima. Običnim rječnikom možemo reći da je Općina Koška ovim upisom dobila svoj OIB ili MB u EU. Prednost upisa u PADOR bazu je skraćivanje administrativne procedure kod pripreme i evaulacije projektnih prijedloga, popunjavanja obrazaca i prijave na natječaje, budući das u podaci o Općini već u bazi.

Europska komisija pomoću PADOR-a svakodnevno stvara ažurirani katalog poslovnih partnera, organizacija, jedinica lokalne regionalne samouprave, udruga te vodi javnu evidenciju o uspješnosti onih sudionika kojima su sredstava dodijeljena I koji su uspješno proveli projekte. Oni postaju poželjni partneri u novim projektima, postižu određenu akreditaciju kod EU fondova te su tako su povećani izgledi za uspješnost novo- prijavljenih projekata.

Okrugli stol o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava

POLJOPRIVREDNI FAKULTET OSIJEK, 30. listopad 2014.

Uvodnu riječ i pozdrav dobrodošlice rekao je predsjednik Odbora za poljoprivredu gospodin Franjo Lucić, koji nas je upoznao s aktualnim poteškoćama hrvatskog sela i malih opg-ova, te naglasio da nesmijemo dopustiti izumiranje hrvatskog sela. Predispozicije koje ukupnoj hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji, pa tako i proizvodnji na malih obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pružaju agroekološki uvijeti našeg područja, stavljaju pred nas obavezu osiguranja njihove održivosti. Osiguranje održivosti malih opg-ova zahtijeva od nas kordiniranu aktivnost zakonodavaca, resornih ministarstava, lokalne i područne samouprave, znanstvene javnosti, savjetodavnih tijela i predstavnika opg-ova, ali i šire javnosti o važnosti očuvanja malih poljoprivrednih gospodarastava, naglasio je Lucić.

Predsjednik odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta gospodin Czeslaw Adam Siekierski, naglasio je da je i Poljska prije deset godina kad je ulazila u Europsku uniju, imala određenih problema, odnosno ima ih još uvijek koja se odnose na problematiku malih gospodarstva. Tom prilikom je naveo kako u Poljskoj ima jako mnogo malih opg-ova, a slično je i u ostalim članicama Europske unije. Prema procjenama u cijeloj EU 70 posto je malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a najviše ih ima na jugu Poljske, te je naglasio da svaka zemlja ima svoje posebnosti, te da se sami trebamo izboriti za svoja prava, i biti uporni u tome. Razvoj malih opg-ova od izuzetnog značaja je za EU, jer održavaju i povećavaju zaposlenost, čuvaju kulturu i tradiciju nekog područja. Stoga valja stvarati uvjete za njihov razvoj, grupirati ih u zadruge, klastere i druge oblike udruživanja kako bi što bolje funkcionirali na tržištu. Tu je gospodin Siekierski povukao poveznicu s ostatcima socijalizma na našim područijima, te naveo negativne konotacije koje se povezuje s time, te je naglasio da to mladina nije problem te da su oni okosnica budućnosti opg-ova. Tu je naglasio kako udružena gospodarstva nisu konkurencija velikima te kako bi trebali imati nacionalnu podršku, te kako za njihov uspijeh je ključna aktivacija i motivacija. Austrija može poslužiti kao dobar primjer organiziranosti malih poljoprivrednih gospodarstava. Uz brojne primjere dobre prakse dao je i poseban naglasak na poštivanje EU procedure, te upornost u lobiranju svake zemlje članice.

Prof. dr.sc Snježana Tolić je predstavila Važnost malih poljoprivrednih gospodarstava u RH, posebno je skrenula pažnju na problematiku hrvatskog sela, te sve veću nezaposlenost, koja je produkt korporativnih načina razmišljana, te velikog neznanja i dokolice koja prevladava našim selom. Predstavila je projekt LOKHOS – Lokalna hrana Osijek, te važnost da mlađa populacija savlada vještinama i znanjima o proizvodnji vlastite hrane, te projekt HIMRA – Hrvatska info mreža ruralnih animatora.

IMG 20141030 122848

Prof.dr.sc Krunoslav Zmaić je održao prezentaciju na temu RH i konzumiranje prava koje RH stoje na raspolaganju kroz mjere ZPP. Naglasak je stavio na neiskorištenu biomasu te važnost akrtiviranja, jer Hrvatska mora ispoštivati EU direktive o zaštiti okoliša. Upozorio je na problematiku koja je aktualna u Hrvatskoj, te način rješavanja.

IMG 20141030 124610

Na završetku okruglog stola, dekan Poljoprivrednog fakulteta prof.dr.sc Vlado Guberac je postavio pitanje recept uspjeha Poljske u povlačenju EU sredstava, na što je gospodin Siekierski opet naglasio da svaka zemlja ima svoju problematiku i zasebnost, te je naglasio važnost lobiranju i upornost u potraživanju svojih prava za razdoblje 2014. – 2020.