Monthly Archive: kolovoz 2014

Priručnik o ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, u suradnji s partnerima i suradnicima, proveo je projekt pod nazivom EKO EDUKO PARK – model socijalne uključenosti i zapošljavanja s ciljem doprinosa boljoj pripremljenosti dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći ili potpore za integraciju na tržište rada. Ukupna vrijednost projekta je 137.176,30 eura, a financijska potpora Europske unije iznosi 115.713,92 eura. Predloženim projektom povećat će se socijalna uključenost i zapošljivost ugroženih i marginaliziranih skupina pružanjem psiho-socijalne podrške i unaprjeđenjem njihovih radnih kompetencija sudjelovanjem u obrazovnom programu “Pomoćni radnik u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji”. U tu svrhu izrađen je i ovaj Priručnik koji prati navedeni obrazovni program.
Priru-nik_EEP_zavr-no

Priru-nik_Naslovnica verzija final-1